Rörliga prov 16 augusti – 31 mars

Anmälan           Richard Svärd, Gångarstigen 8, 923 32 Storuman. Tel. 070-578 88 94

Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 92173 Kristineberg. Tel 070-668 05 22

Anmälan senast 3 dagar före provet. Använd blanketten på SSF,s hemsida,

www.ssf-riks.se, som kan skickas direkt. Anmälan är giltig när man fått svar från Richard eller thomas genom e-posten. Vid uteblivet svar, ring till den ni skickade anmälan.

Rörliga prov medl. i lappmarken 150 kr inbetalas på klubbens BG 164-0739  före start, 300 kr betalas direkt till domaren, Övriga betalar 300 kr till klubben före start och 300 kr till domaren.

Eventuell reseersättning till domare gäller samtliga 25kr/mil.

Vid rörliga prov har klubbens egna hundar företräde. Andra klubbars hundar får starta i mån av plats.

Observera att behörig provledare utser domare vid rörliga prov. Hundägaren måste själv kontakta

Provledaren för att fastställa provdag och domare. Anmälan till provledaren skall sedan göras per telefon

senast dagen före avsedd provdag.  Blir provet ej genomfört ska anmälan om ny provdag göras omgående per telefon. Domarlista finns på klubbens hemsida på www.ssflappmarken.se

Dela den här sidan